تامین ایمنی ساختمان ها در برابر حریق


از عوامل مهم در طراحی ساختمانها در برابر حریق، محافظت در برابر آتش است. بنابراین ایمنی در برابر آتش با در نظرگرفتن دو هدف اصلی ایمنی جانی و مالی برای هر ساختمان مورد بررسی قرار میگیرد.

5 هدف اصلی برای تامین ایمنی در برابر آتش:

1.پیشگیری

2.شبکه های هشدار حریق

3.طراحی مناسب مسیرهای خروج

4.فضابندی مناسب ساختمان جهت جلوگیری از آتش

5.پیش بینی وسایل مناسب دستی و خودکار

ایمنی ساختمان ها در برابر آتش
ایمنی ساختمان در برابر آتش

تقسیم بندی آتش از نظر منبع:

1.سلولزی:

این نوع حریق که حاصل سوختن مواد سلولزی میباشد، دما با گذشت حدود 1 ساعت به مرز بیش از 900 درجه سانتیگراد میرسد.(حریق سلولزی در ساختمانهایی همانند ساختمانهای مسکونی، اداری، بیمارستانها، مدارس و… رخ میدهد.)

2.هیدروکربنی:

این نوع حریق به واسطه سوختن مواد شیمیایی و سوختهایی چون گاز یا سوختهای مایع در انبارهای شیمیایی و مراکز صنعتی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد میشود.

عوامل تعیین میزان مقاومت در برابر حریق:

1. بررسی تعاریف آئین نامه ای

2. بررسی سیستم سازهای و ساختار

3. تعیین تصرفها بر اساس نقشههای معماری و کاربری

4. بررسی و تعیین میزان تصرفها در طبقات و نحوه جداسازی تصرفها

5. بررسی محدودیتهای ارتفاع، مساحت و تعداد طبقات

6. تعیین میزان مقاومت مورد نیاز

آیین نامه های حفاظت از ساختمان ها در مقابل حریق:

1.بین المللی:

که از مهمترین آنها میتوان به سه آیین نامه ذیل اشاره نمود.

Ineternational Building Code (IBC)

National Fire Protection Association (NFPA)

The Building Regulation Fire Safety

2.داخلی:

که از مهمترین آنها میتوان به سه آیین نامه ذیل اشاره نمود.

مبحث سوّم مقرّرات ملّی ساختمان

نشریه 112

نشریه 682

نشریه 445

آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *